Filter by

Show results

the podium

Rafayel HARUTYUNYAN
Rahman Mousa AMOUZADKHALILI
Shakhbos KOMILOV
Ahmet YUCEL

1/8

Shakhbos KOMILOV
6
- by VPO1
Sukhdev SUKHDEV
4
Rafayel HARUTYUNYAN
10
- by VSU
Kanan HEYBATOV
0
Shusei YAMASHITA
4
- by VPO
Luka GUGESHASHVILI
0
Chance Russell LAMER
10
- by VFA
Pavel SAGDY
6
Ahmet YUCEL
4
- by VFA
Besir ALILI
0
Sultan KURMANALIYEV
6
- by VPO1
Andrii BILIICHUK
2
Rahman Mousa AMOUZADKHALILI
12
- by VSU
Thomas FISCHER
0
Jiguur SARANTUYA
4
- by VPO1
Mariyan Nedyalkov DIMITROV
2

Quaterfinal

Rafayel HARUTYUNYAN
10
- by VSU
Shakhbos KOMILOV
0
Chance Russell LAMER
12
- by VPO1
Shusei YAMASHITA
3
Ahmet YUCEL
4
- by VPO1
Sultan KURMANALIYEV
1
Rahman Mousa AMOUZADKHALILI
11
- by VSU
Jiguur SARANTUYA
0

Semifinal

Rafayel HARUTYUNYAN
10
- by VSU
Chance Russell LAMER
0
Rahman Mousa AMOUZADKHALILI
9
- by VPO1
Ahmet YUCEL
1

Repechage

Shakhbos KOMILOV
8
- by VFA
Kanan HEYBATOV
0
Thomas FISCHER
8
- by VPO1
Jiguur SARANTUYA
7

Bronze

Shakhbos KOMILOV
10
- by VPO1
Chance Russell LAMER
2
Ahmet YUCEL
10
- by VSU
Thomas FISCHER
0

Gold

Rahman Mousa AMOUZADKHALILI
5
- by VPO
Rafayel HARUTYUNYAN
0

No data available

Loader