Filter by

Show results

the podium

Alireza GOODARZI
Spencer LEE
Arif HUSEYNOV
Roman GUTSULYAK

Qualification

Spencer LEE
10
- by VSU
Roman GUTSULYAK
0
Darkhan KALKENOV
10
- by VSU
Patrick SOUZA
0

1/8

Arif HUSEYNOV
12
- by VPO1
Eiji YURA
4
Kubanychbek TASHTANBEKOV
12
- by VSU1
Nerguibaatar AYUSHJAV
2
Marco AZZARELLO
3
- by VFA
Carlos HERRERA
5
Alireza GOODARZI
9
- by VPO1
Razmik MISAKYAN
4
Hakhbanov ABDULAGAV
8
- by VPO1
Utkirov KHOJIAKBAR
3
Bhart DATIL
6
- by VPO1
Yauheni REBIKAU
4
Roberti DINGASHVILI
9
- by VPO1
Bekir SAHIN
3
Spencer LEE
14
- by VSU1
Darkhan KALKENOV
2

Quaterfinal

Arif HUSEYNOV
7
- by VPO
Kubanychbek TASHTANBEKOV
0
Alireza GOODARZI
10
- by VSU
Marco AZZARELLO
0
Bhart DATIL
8
- by VPO1
Hakhbanov ABDULAGAV
7
Spencer LEE
10
- by VSU
Roberti DINGASHVILI
0

Semifinal

Alireza GOODARZI
6
- by VPO1
Arif HUSEYNOV
5
Spencer LEE
12
- by VSU1
Bhart DATIL
2

Repechage

Razmik MISAKYAN
10
- by VFA
Marco AZZARELLO
0
Roman GUTSULYAK
6
- by VPO1
Darkhan KALKENOV
4
Roman GUTSULYAK
14
- by VSU1
Roberti DINGASHVILI
1

Bronze

Arif HUSEYNOV
4
- by VPO1
Razmik MISAKYAN
2
Roman GUTSULYAK
6
- by VPO1
Bhart DATIL
2

Gold

Spencer LEE
10
- by VSU
Alireza GOODARZI
0

No data available

Loader