Filter by

Show results

the podium

Alireza Nosratolah SARLAK
Kumar RAVI
Nodirjon SAFAROV
Yuto TAKESHITA

Qualification

Muhammad BILAL
8
- by VPO1
Daulet TEMIRZHANOV
8
Alireza Nosratolah SARLAK
10
- by VSU
Rozgeldi SEYIDOV
0
Yuto TAKESHITA
4
- by VPO1
Zanabazar ZANDANBUD
3
Hikmatullo VOHIDOV
10
- by VSU
Anarbek SYDYKBEKOV
0

Quaterfinal

Kumar RAVI
9
- by VPO1
Nodirjon SAFAROV
2
Ali M M ABURUMAILA
7
- by VPO1
Hyeonsik SONG
5
Alireza Nosratolah SARLAK
3
- by VPO
Muhammad BILAL
0
Yuto TAKESHITA
4
- by VPO1
Hikmatullo VOHIDOV
1

Semifinal

Kumar RAVI
11
- by VSU
Ali M M ABURUMAILA
0
Alireza Nosratolah SARLAK
5
- by VPO1
Yuto TAKESHITA
1

Repechage

Muhammad BILAL
9
- by VPO1
Rozgeldi SEYIDOV
4

Bronze

Nodirjon SAFAROV
12
- by VSU1
Ali M M ABURUMAILA
2
Yuto TAKESHITA
7
- by VPO
Muhammad BILAL
0

Gold

Kumar RAVI
9
- by VPO1
Alireza Nosratolah SARLAK
4

No data available

Loader