Kaharman
KISSYMETOV

KAZ

Age

27 y/o | Seniors

Style

Greco-Roman

Weight

77 kg