May 16 - 18, 2023     Kazakhstan • Astana

U20   •   GR

Zhaksylyk Ushkempirov