July 25 - 31, 2022     Italy • Rome

U17   •   FS, GR, WW

World Championships

Athlete Draw number
CURTEV D.

Daniil CURTEV

moldova

n° 11
ASADI M.

Mohammad Reza Hasan ASADI

iran

n° 22
KATAOKA T.

Taiga KATAOKA

japan

n° 42
KORNILOV V.

Volodymyr KORNILOV

ukraine

n° 57
KERIMBEKOV B.

Baiaman KERIMBEKOV

kyrgyzstan

n° 58
KOBILOV A.

Abbosbek KOBILOV

uzbekistan

n° 82
KUMAR A.

Arvind KUMAR

india

n° 85
AGHAYEV E.

Elman AGHAYEV

azerbaijan

n° 91
KARABUGA M.

Mustafa KARABUGA

turkiye

n° 112
HAKOBYAN N.

Narek HAKOBYAN

armenia

n° 127
LULUKYAN A.

Arshak LULUKYAN

georgia

n° 180
AITANOV N.

Nurdanat AITANOV

kazakhstan

n° 187
EL FAZAZI O.

Omar EL FAZAZI

italy

n° 209
TARIK B.

Ben Hachem TARIK

morocco

n° 211
LILLEDAHL L.

Luke Joseph LILLEDAHL

united states

n° 222
BISERKOV D.

Dimitar Kirilov BISERKOV

bulgaria

n° 238
DU PLESSIS R.

Roehan DU PLESSIS

south africa

n° 240