Filter by

Show results

the podium

Bekhbayar ERDENEBAT
Ismail MUSUKAEV
Mahir AMIRASLANOV
Otari GOGAVA

Qualification

Mahir AMIRASLANOV
8
- by VPO1
Ewald MARCEL
2
Ismail MUSUKAEV
10
- by VSU
Anrew HOCHSTRASSEN
0
Otari GOGAVA
12
- by VSU1
Seigin PISMIYOGLU
2
Bekhbayar ERDENEBAT
8
- by VPO1
Zholdoshbekov ULUKBEK
1
Younes SARMASTIDIZAJI
15
- by VSU1
Issei OSHIRO
4
Parviz IGRAHIMOV
5
- by VPO1
Ruslan GASIMOV
2

Quaterfinal

Dzhamal OTARSULTANOV
5
- by VPO
Yashar ALIYEV
0
Ismail MUSUKAEV
8
- by VPO1
Mahir AMIRASLANOV
2
Bekhbayar ERDENEBAT
6
- by VPO1
Otari GOGAVA
1
Parviz IGRAHIMOV
17
- by VSU1
Younes SARMASTIDIZAJI
6

Semifinal

Ismail MUSUKAEV
12
- by VSU1
Dzhamal OTARSULTANOV
2
Bekhbayar ERDENEBAT
14
- by VFA
Parviz IGRAHIMOV
1

Repechage

Mahir AMIRASLANOV
10
- by VSU
Anrew HOCHSTRASSEN
0
Otari GOGAVA
7
- by VPO1
Zholdoshbekov ULUKBEK
2

Bronze

Mahir AMIRASLANOV
0
- by VFO
Dzhamal OTARSULTANOV
0
Otari GOGAVA
7
- by VPO1
Parviz IGRAHIMOV
3

Gold

Ismail MUSUKAEV
5
- by VPO1
Bekhbayar ERDENEBAT
2

No data available

Loader