Filter by

Show results

the podium

Magomedsalikh ABAKAROV
Mahir MAMMADZADA
Arakel MOVSESYAN
Halil GOKDENIZ

Qualification

Halil GOKDENIZ
13
- by VPO1
Niklas STECHELE
4
Daniel Piotr BUDYKA
6
- by VFA
Stanislau VARABYEU
0
Magomedsalikh ABAKAROV
6
- by VPO
Marat KIBAK
0
Giorgi GEGELASHVILI
7
- by VPO1
Zohrab PASHINYAN
6
Dimitri SALDADZE
5
- by VPO1
Ali ZOR
4
Ioannis MARTIDIS
4
- by VPO
Pavol STARON
1

1/8

Mahir MAMMADZADA
10
- by VSU
Arakel MOVSESYAN
0
Stanislav NOVAC
6
- by VPO
Ghennadi DIUVENJI
0
Serhii TERZI
8
- by VFA
Denis Shenolov ZEKERIEV
2
Konstantin KUZMIN
8
- by VPO
Saiyn KHOMUSHKU
0
Oleg GAYDAR
10
- by VFA
Natan SEREBRINSKY
0
Halil GOKDENIZ
10
- by VSU
Daniel Piotr BUDYKA
0
Magomedsalikh ABAKAROV
11
- by VPO1
Giorgi GEGELASHVILI
6
Dimitri SALDADZE
6
- by VPO1
Ioannis MARTIDIS
2

Quaterfinal

Mahir MAMMADZADA
11
- by VFA
Stanislav NOVAC
0
Konstantin KUZMIN
10
- by VPO1
Serhii TERZI
3
Halil GOKDENIZ
5
- by VPO1
Oleg GAYDAR
4
Magomedsalikh ABAKAROV
4
- by VFA
Dimitri SALDADZE
6

Semifinal

Mahir MAMMADZADA
11
- by VSU
Konstantin KUZMIN
0
Magomedsalikh ABAKAROV
8
- by VPO1
Halil GOKDENIZ
4

Repechage

Arakel MOVSESYAN
10
- by VSU
Stanislav NOVAC
0
Giorgi GEGELASHVILI
3
- by VPO1
Marat KIBAK
2
Dimitri SALDADZE
12
- by VSU1
Giorgi GEGELASHVILI
2

Bronze

Arakel MOVSESYAN
8
- by VPO1
Konstantin KUZMIN
4
Halil GOKDENIZ
11
- by VPO1
Dimitri SALDADZE
10

Gold

Mahir MAMMADZADA
10
- by VSU
Magomedsalikh ABAKAROV
0

No data available

Loader