Filter by

Show results

the podium

Dhanraj Bharat SHIRKE
Ahora Farhad KHATERI
Bobojon IBADULLAEV
Yeraly AMANGELDI

Qualification

Dhanraj Bharat SHIRKE
16
- by VSU1
Ramzan Azamatovich ZHANYBEKOV
6

Quaterfinal

Dhanraj Bharat SHIRKE
8
- by VPO1
Bobojon IBADULLAEV
6
Azymberdi ASHYRGULYYEV
6
- by VPO1
Kandai SHIBATA
3
Ahora Farhad KHATERI
12
- by VSU
Usukh Ireedui BAT ERDENE
0
Yeraly AMANGELDI
9
- by VFA
JUHWAN PARK
0

Semifinal

Dhanraj Bharat SHIRKE
6
- by VPO1
Azymberdi ASHYRGULYYEV
2
Ahora Farhad KHATERI
10
- by VSU
Yeraly AMANGELDI
0

Repechage

Bobojon IBADULLAEV
8
- by VPO1
Ramzan Azamatovich ZHANYBEKOV
6

Bronze

Bobojon IBADULLAEV
10
- by VFA
Azymberdi ASHYRGULYYEV
0
Yeraly AMANGELDI
4
- by VFA
Usukh Ireedui BAT ERDENE
9

Gold

Ahora Farhad KHATERI
11
- by VSU
Dhanraj Bharat SHIRKE
0

No data available

Loader