Serif
KILIC

TUR

Age

29 y/o | Seniors

Style

Greco-Roman

Weight

55 kg