Viktar
SASUNOUSKI

AIN

Age

34 y/o | Seniors

Style

Greco-Roman

Poids

77 kg