November 25 - 26, 2019     Egypt • Cairo

Seniors   •   FS, GR

Arab Championship