Saman
TEHMASEBI

AZE

Age

Seniors

Style

Greco-Roman

Poids

85 kg