تغییر زمان مسابقات جهانی کشتی در سالهای آتی به ماه اکتبر

By United World Wrestling Press

اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد رقابت های جهانی کشتی در سال های 2018 و 2019 در ماه اکتبر (مهر و آبان ماه) برگزار خواهد شد. این در حالی است که مهم ترین رقابت سال کشتی جهان پیش از این در اواخر آگوست و اوایل ماه سپتامبر برگزار می‌شد.

این تغییر پس از تائید تقویم سالهای 2018 و 2019 صورت گرفت که در راستای جذب بینندگان بیشتر و همچنین افزایش شرکت کنندگان در رقابتها بوده است.

همچنین در تقویم پیش رو رقابتهای چهار ساله نظیر المپیک نوجوانان در سال 2018 بازی های کشورهای مشترک المنافع 2018 و بازیهای 2019 پان آمریکن مد نظر قرار گرفته است.

نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی در این رابطه گفت: فکر می کنیم تقویم سالهای 2018 و 2019 به کشتی گیران و هوادارانمان فرصت های بیشتری می دهد تا مشغول این ورزش شوند. ما همواره باید تداخلات برنامه ها و همچنین احتیاجات هم مسیران خود را در نظر بگیریم.

بر اساس جابجایی های صورت گرفته، مسابقات جام جهانی که رقابتی تیم به تیم است، پس از مسابقات جهانی و در اواخر تقویم (سال میلادی) برگزار خواهد شد.

همچنین مسابقات قاره ای نوجوانان در سال 2018 زودتر از موعد پیشین برگزار می شود تا ورزشکاران از طریق این مسابقات سهمیه های قاره های خود برای حضور در المپیک نوجوانان را بدست آورند. این در حالی است که در سال 2014 مسابقات گزینشی جداگانه برای المپیک نوجوانان برگزار شده بود.

تقویم کامل سالهای 2018 و 2019 در وب سایت اتحادیه جهانی کشتی قابل مشاهده است.