اتحادیه جهانی کشتی فهرست اولیه داوران المپیکی را اعلام کرد

By Tim Foley

23 دسامبر- کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی لیست مقدماتی داوران برای بازیهای المپیک 2016 در ریودوژانیرو را تائید کرد.

کمیسیون داوران که یک گروه رسمی مستقل است و مسئولیت آن را آنتونیو سیلوستری از آلمان بر عهده دارد، لیست مقدماتی داوران را بر اساس عملکرد آنها در سراسر جهان تهیه کرد.

استان زیدیک نایب رئیس اتحادیه جهانی کشتی در این باره گفت: " اتفاق بزرگی که در مورد فرایند انتخاب روی داد این بود که این فرایند طبق همان چیزی که طراحی شده بود، پیش رفت. در سال 2013 کمیته بین المللی المپیک از ما خواست تا یک کمیسیون داوری مستقل تشکیل دهیم. ما این کار را کردیم و نتایج فوق العاده کار سختی که توسط آقای سیلوستری و کل کمیسیون داوری انجام شد را دیدیم."

تعداد داوران المپیکی از 80 داور در المپیک 2012 لندن به 50 داور کاهش پیدا کرد. این کاهش به معنی نیاز به احساس مسئولیت بیشتر و بررسی عملکرد داوران در هنگام قضاوت بر روی تشک است.

برای این که کیفیت داوران در مسابقات قاره ای 2016 و همچنین رقابتهای گزینشی المپیک تضمین شود، کمیسیون داوری نسبت به جایگزینی داورانی که اشتباهات فاحش داشته باشند، تصمیم گیری می کند. داوران همچنین باید موقعیت خوب خود را حفظ کرده تا همچنان صاحب این مجوز باشند.