Zhanarbek
KABDOLOV

KAZ

Age

Seniors

Style

Greco-Roman

Weight

98 kg