2020 World Championships  

تائید برگزاری مسابقات جهانی کشتی در ماه دسامبر در بلگراد توسط کمیته اجرایی

کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی امروز برنامه برگزاری مسابقات جهانی کشتی 2020 بزرگسالان در بلگراد صربستان و در تاریخ 12 تا 20 دسامبر را تا

Read more
UWW PARTNERS

Wrestler of the Year  

تیلور، باچی و اولی بهترین کشتی گیران سال 2018 جهان شدند

با پایان رسمی فصل 2018 مسابقات کشتی، اتحادیه جهانی کشتی عنوان بهترین کشتی گیر سال را به دیوید تیلور از آمریکا در کشتی آزاد، پترا اولی از

Read more

مربی کشتی ایرانی که پل ارتباطی بین دو کشور شد

در راستای قدرت بخشیدن به ارتباطات دو کشور ایران و ژاپن، زندگی کاری جواد اسفنجانی در ورزش کشتی دخیل شده و مانند پل ارتباطی بین دو کشور عمل کرده است.

Read more