جدا شدن فینالیست های مسابقات جهانی در جدول المپیک

By Tim Foley

به دنبال بحث های سازنده با کمیته بین المللی المپیک با اعضای هیئت رئیسه، این هفته اتحادیه جهانی کشتی تصمیم گرفت که فینالیست های مسابقات جهانی 2015، در جدول بازیهای المپیک ریو 2016 از یکدیگر جدا شوند.

در رقابتهای بین المللی کشتی، کشتی گیران سیدبندی یا رده بندی نمی شوند که بدین معناست که ممکن است کشتی گیران شاخص در دورهای ابتدایی با یکدیگر مبارزه کنند. این تغییر و جداسازی فینالیست های مسابقات جهانی، تضمین می دهد که بیشتر کشتی گیران شاخص این فرصت را دارند تا در فینال بازیهای المپیک با یکدیگر مسابقه دهند.

نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی در این باره گفت: ما تعهدمان به المپیک را بسیار جدی می گیریم و اطمینان می دهیم که سیستم جدید ورزشمان را مدرن می سازد. ما معتقدیم این جداسازی منتج به داشتن بازیهای المپیک بهتر برای ورزشکاران و طرفدارانمان خواهد شد.

این قوانین بدین معناست که مدافع عنوان قهرمانی جهان در بالای جدوی و برنده مدال نقره در پایین جدول قرار می گیرند. هیچ کدام از این دو کشتی گیر در یک دور از چهار دور مبارزه شان در بازیهای المپیک قرعه مبارزه دریافت نمی کنند.

البته تنها کشتی گیران صاحب عنوان جهان در سال 2015 و نه کشورهایشان در جدول جدا می شوند. اگر کشتی گیری که در مسابقات جهانی 2015 فینالیست شده اما در بازیهای المپیک شرکت نکند، نمی تواند این امتیاز جداسازی را به کشتی گیر جانشین خود منتقل کند.