#wrestlenursultan

انتشار فهرست کشتی گیران شرکت کننده در مسابقات جهانی 2019

By United World Wrestling Press

 

نورسلطان، قزاقستان (پنجشنبه، 5 سپتامبر) – اتحادیه جهانی کشتی فهرست نهایی کشتی گیران شرکت کننده از 100 کشور برای حضور در مسابقات کشتی قهرمانی جهان 2019 در نورسلطان را منتشر کرد.

برای راحتی استفاده از این فهرست، اسامی در قالب فایل اکسل منتشر می شود ضمن اینکه به صورت آنلاین در گوگل شیت نیز در دسترس خواهد بود.

در استفاده از این فهرست، خبرنگاران براحتی می توانند نام ورزشکاران، کشورها و سبک ها یا اوزان مختلف را پیدا کنند و از تلفظ صحیح اسمها را نیز  مطلع شوند.

ضمنا توجه داشته باشید برخی کشورها در فهرست نهایی خود نام دو کشتی گیر را در یک وزن اعلام کرده اند. این کار برای این است که این نفرات بتوانند در سالن مسابقات به عنوان حریف تمرینی حاضر باشند.

در راهنمای رسانه ها که روز دوشنبه منتشر می شود ترکیب تیمها و کشتی گیران برتر سیدبندی نیز اعلام خواهد شد.

 

Google Sheets

 

2020 World Championships

تائید برگزاری مسابقات جهانی کشتی در ماه دسامبر در بلگراد توسط کمیته اجرایی

By United World Wrestling Press

کورسیر سق ووی، سوئیس (12 اکتبر)- کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی امروز برنامه برگزاری مسابقات جهانی کشتی 2020 بزرگسالان در بلگراد صربستان و در تاریخ 12 تا 20 دسامبر را تائید کرد.

پس از اعلام بیش از 70 درصد فدراسیونهای ملی مبنی بر حضور در مسابقات جهانی، کمیته اجرایی که این شرط را ماه قبل برای برگزاری مسابقات اعلام کرده بود، تصمیم قطعی خود را مشخص ساخت.

همچنین هیات رئیسه در تاریخ 6 نوامبر هرگونه تغییر در برگزاری مسابقه را با توجه به همه گیری ویروس کرونا و تاثیر آن بر شرکت کنندگان را اعلام خواهد کرد.

نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی در این باره گفت: " ما محتاطانه به بازگشت کشتی در ماه دسامبر خوش بین هستیم.  سلامت ورزشکاران، مربیان و کارکنان اولویت ماست و هر چیزی را به دقت بررسی خواهیم کرد تا سلامت افراد در بلگراد تضمین شود."

اما مسابقات قهرمانی جوانان جهان که قرار بود یک هفته زودتر در بلگراد برگزار شود، با توجه به بازخورد نظریات فدراسیون های ملی که نگران تعداد نفرات شرکت کننده بودند، لغو شد.