عضویت نناد لالوویچ در کمیسیون WADA

By Tim Foley

نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی پذیرفت که به عنوان نماینده کمیته بین المللی المپیک در وادا عضویت داشته باشد.

این عنوان که از سوی کمیته بین المللی المپیک بر عهده لالوویچ گذاشته شده است، اولین عنوانی است که یک رئیس فدراسیون بین المللی کشتی آن را تصاحب می کند. او جایگزین سپ بلاتر در این پست شد.

لالوویچ در این باره گفت: " مفتخرم که عضوی از وادا شده ام. این سازمان کار شگفت انگیزی در مورد آموزش ورزشکارانمان و همچنین درباره شیوه مبارزه کردن آنها بدون ارتکاب به دوپینگ انجام می دهد. مطمئنم که در آینده به پیشبرد ابتکارات آنها کمک خواهم کرد. "