Nico
FOUCHE

RSA

Age

Seniors

Style

Greco-Roman

Weight

97 kg