Ilias
BOUKI

GRE

Age

Seniors

Style

Greco-Roman

Weight

85 kg