رانا آزادکار 74 کیلوگرم هند در المپیک ریو شد

By Tim Foley

بر اساس گزارش آژانس ملی ضد دوپینگ هند، نارسینگ یاداو کشتی گیر آزادکار وزن 74 کیلوگرم  هند در آزمایش دوپینگ خارج از مسابقه مردود شده است.

یاداو که در مسابقات جهانی 2015 لاس وگاس برای کشورش سهمیه المپیک ریو را بدست آورد، از سوی انجمن المپیک هند محروم شده و نمی تواند در بازیهای المپیک شرکت کند.

اتحادیه جهانی کشتی نیز به انجمن المپیک هند اعلام کرد با توجه به اینکه مثب شدن دوپینگ این کشتی گیر خارج از مسابقات گزینشی المپیک بوده، آنها می توانند یک کشتی گیر دیگر را جایگزین کنند یا اینکه سهمیه را بازگردانند.

انجمن المپیک هند هم اتحادیه جهانی کشتی را مطلع ساخت که پاروین رانا در وزن 74 کیلوگرم نماینده هند در المپیک خواهد بود.