دیپلماسی کشتی بار دیگر کارساز شد؛ تیم آمریکا برای حضور در جام جهانی وارد ایران شد

By United World Wrestling Press

بعد از هفته‌‌ها بحث دیپلماتیک بین دولت‌ها سرانجام کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیران آمریکایی روز یکشنبه وارد ایران شدند. کاروان تیم آمریکا که در راس آن جردن باروز، قهرمان  المپیک لندن حضور داشت، توسط هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران محلی کشتی و همچنین اصحاب رسانه مورد استقبال قرار گرفت.

 

تیم آمریکا در حالی راهی ایران شد که دولت‌های ایران و آمریکا هفته‌‌ها را بر سر جزئیات قانون سفر بین دو کشور درگیر بودند. این مشکل هفته‌ پیش بعد از این که یک دادگاه در ایالت متحده دستور قبلی را نقض کرد، بر طرف شد و بار دیگر ایرانی‌ها اجازه ورود به آمریکا را پیدا کردند. همچنین دولت ایران نیز اقدام متقابلی انجام داد و به کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیران آمریکایی اجازه حضور در جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م جها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی را داد.

 

جردن باروز پیش از حضور در ایران گفته بود: "ایرانی‌ها عاشق کشتی هستند. آنها طرفداران بزرگی برای من هستند. وقتی فهمیدم که نمی‌توانم به ایران بروم گیج شدم. قطعا دیدگاه من و کشورم درباره آنها متفاوت است."

 

مسابقات جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م جها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی که به صورت تیم به تیم انجام می‌‌‌‌‌‌‌شود روزهای پنجشنبه و جمعه 16 و 17 فوریه انجام خواهد شد و پخش زنده مسابقات و همچنین گزارش و تصاویر ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت‌ها در سایت اتحادیه جهانی در دسترس خواهد بود.

 

در گروه A تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمریکا، روسیه، آذربایجان و گرجستان به مصاف هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند ضمن این که ایران با تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مغولستان، ترکیه و هند در گروه B مسابقه خواهد داد.

 

دو تیم برتر هر گروه به دیدار فینال می رسند و تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دوم برای کسب مقام سومی مبارزه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

The dual-based World Cup begins Thursday, February 16th and concludes on Friday the 17th with medal matches. A livestream of the event will be available on www.unitedworldwrestling.org along with photos, wraps and a complete results table.

In group A, USA team meets Russia, Azerbaijan and Georgia while Iran competes against Mongolia, Turkey and India in group B.

Top teams of two groups advance to final match and second place teams face each other for third place.

The program of 2017 Freestyle World Cup:

La Coupe du Monde commence jeudi 16 février et se termine le vendredi 17 avec les matchs pour les médailles. Une diffusion live est disponible sur www.unitedworldwrestling.org, tout comme des photos, résumés et résultats complets.

Dans le groupe A, l'équipe des USA affrontera la Russie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, alors que l'Iran se mesurera à la Mongolie, la Turquie et l'Inde dans le groupe B.

Les meilleures équipes des deux groupes se qualifieront pour les finales, et les deuxièmes meilleures équipes s'affronteront pour la troisième place.
 

Le programme de la Coupe du Monde de lutte libre 2017 :