September 07 - 09, 2018     Poland • Warsaw

Seniors   •   FS, GR, WW

Ziolkowski, Pytlasinski, Poland Open

Watch

Magomed Eldarovitch RAMAZANOV (RUS) df. Davit KHUTSISHVILI (GEO)

by VFA, 5 - 0

Watch

Johnny Just BUR (FRA) df. Saken AITZHANOV (KAZ)

by VPO, 6 - 0

Watch

Bakhtiyar IZBASSAROV (KAZ) df. Carmelo LUMIA (ITA)

by VSU1, 14 - 4

Watch

Johnny Just BUR (FRA) df. Engin Rashid ISMAIL (BUL)

by VPO, 9 - 0

Watch

Davit KHUTSISHVILI (GEO) df. Saken AITZHANOV (KAZ)

by VFA, 3 - 0

Watch

Magomed Eldarovitch RAMAZANOV (RUS) df. Bakhtiyar IZBASSAROV (KAZ)

by VSU, 10 - 0

Watch

Davit KHUTSISHVILI (GEO) df. Engin Rashid ISMAIL (BUL)

by VSU, 11 - 0

Watch

Saken AITZHANOV (KAZ) df. Jakob MAKARASHVILI (GEO)

by VPO1, 9 - 7

Watch

Magomed Eldarovitch RAMAZANOV (RUS) df. Carmelo LUMIA (ITA)

by VSU, 11 - 0

Watch

Bakhtiyar IZBASSAROV (KAZ) df. Nika KENTCHADZE (GEO)

by VSU1, 12 - 1

Watch

Engin Rashid ISMAIL (BUL) df. Krzysztof Grzegorz SADOWIK (POL)

by VFA, 6 - 3

Watch

Davit KHUTSISHVILI (GEO) df. Johnny Just BUR (FRA)

by VPO, 6 - 0