September 07 - 09, 2018     Poland • Warsaw

Seniors   •   FS, GR, WW

Ziolkowski, Pytlasinski, Poland Open

Watch

Akhmed CHAKAEV (RUS) df. Vladimer KHINCHEGASHVILI (GEO)

by VIN, 0 - 0

Watch

Krzysztof BIENKOWSKI (POL) df. Jordan Michael OLIVER (USA)

by VIN, 0 - 0

Watch

Dimitar Lyubomirov IVANOV (BUL) df. Hasibagena HASIBAGENA (CHN)

by VFA, 6 - 2

Watch

Krzysztof BIENKOWSKI (POL) df. George BUCUR (ROU)

by VPO1, 1 - 1

Watch

Hasibagena HASIBAGENA (CHN) df. Andrei PERPELITA (MDA)

by VPO1, 4 - 3

Watch

Krzysztof BIENKOWSKI (POL) df. Dean Jacob HEIL (USA)

by VPO1, 4 - 3

Watch

Akhmed CHAKAEV (RUS) df. Jordan Michael OLIVER (USA)

by VPO1, 9 - 8

Watch

Vladimer KHINCHEGASHVILI (GEO) df. Dimitar Lyubomirov IVANOV (BUL)

by VSU, 11 - 0

Watch

Akhmed CHAKAEV (RUS) df. George BUCUR (ROU)

by VPO1, 9 - 1

Watch

Jordan Michael OLIVER (USA) df. Masakazu KAMOI (JPN)

by VPO1, 4 - 1

Watch

Vladimer KHINCHEGASHVILI (GEO) df. Andrei PERPELITA (MDA)

by VPO1, 7 - 2

Watch

Dimitar Lyubomirov IVANOV (BUL) df. David HABAT (SLO)

by VPO1, 6 - 5

Watch

George BUCUR (ROU) df. Jaydin Selsor EIERMAN (USA)

by VSU1, 21 - 10

Watch

Akhmed CHAKAEV (RUS) df. Krzysztof BIENKOWSKI (POL)

by VSU, 10 - 0

Watch

Masakazu KAMOI (JPN) df. Maximilian AUSSERLEITNER (AUT)

by VSU1, 12 - 1

Watch

Jordan Michael OLIVER (USA) df. Michael Stanley David ASSELSTINE (CAN)

by VSU, 10 - 0

Watch

Vladimer KHINCHEGASHVILI (GEO) df. Hasibagena HASIBAGENA (CHN)

by VPO1, 5 - 3

Watch

Andrei PERPELITA (MDA) df. Roman ASHARIN (HUN)

by VPO1, 5 - 2

Watch

Dimitar Lyubomirov IVANOV (BUL) df. Ilias BEKBULATOV (RUS)

by VFO, 0 - 0

Watch

David HABAT (SLO) df. John Andrew SIMMONS (USA)

by VPO1, 2 - 1

Watch

Jaydin Selsor EIERMAN (USA) df. Beka LOMTADZE (GEO)

by VFA, 2 - 4

Watch

George BUCUR (ROU) df. Masoud NIAZI (NED)

by VSU, 10 - 0

Watch

Akhmed CHAKAEV (RUS) df. Dean Jacob HEIL (USA)

by VSU, 10 - 0