July 27 - 29, 2018     Turkey • Istanbul

Seniors   •   FS, WW

Yasar Dogu

Watch

Kyle Douglas DAKE (USA) df. Ibrahim YUSUBOV (AZE)

by VSU, 11 - 0

Watch

Rustam DUDAIEV (UKR) df. Bakhtiyar IZBASSAROV (KAZ)

by VPO, 7 - 0

Watch

Hasanov CABRAYIL               (AZE) df. Ayhan SUCU (TUR)

by VPO, 4 - 0

Watch

Bakhtiyar IZBASSAROV (KAZ) df. Mandakhnaran GANZORIG (MGL)

by VPO1, 13 - 9

Watch

Kyle Douglas DAKE (USA) df. Ayhan SUCU (TUR)

by VFA, 10 - 0

Watch

Ibrahim YUSUBOV (AZE) df. Rustam DUDAIEV (UKR)

by VPO1, 10 - 4

Watch

Ibrahim YUSUBOV (AZE) df. Bakhtiyar IZBASSAROV (KAZ)

by VSU1, 12 - 2

Watch

Kyle Douglas DAKE (USA) df. Hasanov CABRAYIL               (AZE)

by VFA, 11 - 2

Watch

Rustam DUDAIEV (UKR) df. Dovletmyrat ORAZGYLYJOV (TKM)

by VPO1, 5 - 4

Watch

Ayhan SUCU (TUR) df. Nuri KOTANOGLU (TUR)

by VPO1, 4 - 1

Watch

Rustam DUDAIEV (UKR) df. Dinbolat KUSSAINOV (KAZ)

by VPO1, 2 - 1

Watch

Nuri KOTANOGLU (TUR) df. Galymzhan USSERBAYEV (KAZ)

by VPO1, 9 - 4

Watch

Bakhtiyar IZBASSAROV (KAZ) df. Sachin SACHIN RATHI (IND)

by VPO1, 13 - 7

Watch

Dovletmyrat ORAZGYLYJOV (TKM) df. Ender COSKUN (TUR)

by VPO1, 5 - 4

Watch

Ibrahim YUSUBOV (AZE) df. Mandakhnaran GANZORIG (MGL)

by VPO1, 9 - 6

Watch

Ayhan SUCU (TUR) df. Andrei KARAPACH (BLR)

by VPO1, 8 - 4