July 20 - 22, 2018     Turkey • Istanbul

Seniors   •   GR

Vehbi Emre & Hamit Kaplan

Results

Official United World Wrestling Results

Athlete Draw number
DEMYANKOV D.

Denys DEMYANKOV

ukraine

n° 11
KARABACAK E.

Ensar KARABACAK

turkey

n° 12
JAFAROV K.

Karim JAFAROV

azerbaijan

n° 18
MANISH M.

Manish MANISH

india

n° 20
ALEKSANDRS J.

Jurkjans ALEKSANDRS

latvia

n° 23
TSUCHIKA S.

Shimoyamada TSUCHIKA

japan

n° 24
BESHIDZE B.

Beca BESHIDZE

georgia

n° 26
DAVITAIA S.

Sachino DAVITAIA

georgia

n° 33
FIRAT M.

Murat FIRAT

turkey

n° 38
MIHUT M.

Mihai MIHUT

romania

n° 46
SHERMAKHANBE M.

Meiirzhan SHERMAKHANBET

kazakhstan

n° 56
ISMAILOV A.

Amantur ISMAILOV

kyrgyzstan

n° 58
BASAR E.

Enes BASAR

turkey

n° 62
DIMITROV D.

Deyvid DIMITROV

bulgaria

n° 68
AMZEYEV A.

Abyfaikhan AMZEYEV

kazakhstan

n° 80
KALENOV D.

Daniyar KALENOV

kazakhstan

n° 81
ABDUGANIEV N.

Nurbek ABDUGANIEV

kyrgyzstan

n° 82
MAMMADOV K.

Kamran MAMMADOV

azerbaijan

n° 88
DAUROV S.

Soslan DAUROV

belarus

n° 92
SALIIEV E.

Edem SALIIEV

ukraine

n° 96
JANGAVADZE T.

Tornike JANGAVADZE

georgia

n° 98