September 14 - 16, 2018     Belarus • Minsk

Seniors   •   FS, WW

Medved (Test Event Minsk 2019)

Watch

Alexander DIERINGER (USA) df. Dovletmyrat ORAZGYLYJOV (TKM)

by VSU1, 16 - 5

Watch

Rustam DUDAIEV (UKR) df. Oleksiy SHERBAK (UKR)

by VPO1, 2 - 2

Watch

Gadzhi NABIEV (RUS) df. Ali SHABANAU (BLR)

by VFO, 0 - 0

Watch

Rustam DUDAIEV (UKR) df. Santiago MARTINEZ RESTREPO (COL)

by VSU, 10 - 0

Watch

Alexander DIERINGER (USA) df. Oleksiy SHERBAK (UKR)

by VPO1, 10 - 1

Watch

Dovletmyrat ORAZGYLYJOV (TKM) df. Gadzhi NABIEV (RUS)

by VPO1, 8 - 6

Watch

Gadzhi NABIEV (RUS) df. Khabi KHASHPAKOV (RUS)

by VPO1, 3 - 2

Watch

Oleksiy SHERBAK (UKR) df. Dmitrii TKACHENKO (UKR)

by VPO, 2 - 0

Watch

Alexander DIERINGER (USA) df. Santiago MARTINEZ RESTREPO (COL)

by VSU, 10 - 0

Watch

Dovletmyrat ORAZGYLYJOV (TKM) df. Ali SHABANAU (BLR)

by VFO, 0 - 0

Watch

Oleksiy SHERBAK (UKR) df. Akhmed VARAEV (RUS)

by VFO, 0 - 0

Watch

Dmitrii TKACHENKO (UKR) df. Andrei KALENIK (BLR)

by VFA, 4 - 0

Watch

Alexander DIERINGER (USA) df. Rustam DUDAIEV (UKR)

by VIN, 9 - 2

Watch

Santiago MARTINEZ RESTREPO (COL) df. Michal DUBA (SVK)

by VFA, 12 - 0

Watch

Gadzhi NABIEV (RUS) df. Ayhan SUCU (TUR)

by VPO, 4 - 0

Watch

Khabi KHASHPAKOV (RUS) df. Muhammet nuri KOTANOGLU (TUR)

by VSU, 11 - 0