February 27 - March 04, 2018     Kyrgyzstan • Bishkek

Seniors   •   FS, GR, WW

Asian Championships

Watch

Mohammadjavad Mohammadebrahim EBRAHIMIZIVLAEI (IRI) df. Adilet DAVLUMBAYEV (KAZ)

by VPO1, 5 - 2

Watch

Azizbek SOLIEV (UZB) df. Turtogtokh LUVSANDORJ (MGL)

by VPO1, 4 - 3

Watch

Zushen LIN (CHN) df. Changjae SUE (KOR)

by VPO1, 2 - 1

Watch

Azizbek SOLIEV (UZB) df. Takashi ISHIGURO (JPN)

by VSU1, 15 - 2

Watch

Mohammadjavad Mohammadebrahim EBRAHIMIZIVLAEI (IRI) df. Zushen LIN (CHN)

by VPO1, 7 - 2

Watch

Adilet DAVLUMBAYEV (KAZ) df. Turtogtokh LUVSANDORJ (MGL)

by VPO1, 10 - 9

Watch

Adilet DAVLUMBAYEV (KAZ) df. Azizbek SOLIEV (UZB)

by VPO1, 9 - 2

Watch

Mohammadjavad Mohammadebrahim EBRAHIMIZIVLAEI (IRI) df. Changjae SUE (KOR)

by VSU, 10 - 0

Watch

Turtogtokh LUVSANDORJ (MGL) df. Baktyiar KARAGUL UULU (KGZ)

by VSU, 10 - 0

Watch

Zushen LIN (CHN) df. Somveer SOMVEER (IND)

by VSU, 10 - 0

Watch

Adilet DAVLUMBAYEV (KAZ) df. Takashi ISHIGURO (JPN)

by VPO1, 9 - 2

Watch

Azizbek SOLIEV (UZB) df. Safarali KOMILJONI (TJK)

by VSU, 11 - 0