April 13 - 18, 2021     Kazakhstan • Almaty

Seniors   •   FS, GR, WW

Asian Championships

Alibeg ALIBEGOV

brn

n° 13

Sunggwon KIM

kor

n° 29

Jahongirmirza TUROBOV

uzb

n° 37

Shoya SHIMAE

jpn

n° 118

Ravinder RAVINDER

ind

n° 186

Majid Almas DASTAN

iri

n° 207

Adlan ASKAROV

kaz

n° 211

Nemekhbayar BATSAIKHAN

mgl

n° 225

Ikromzhon KHADZHIMURODOV

kgz

n° 229