November 28 - 28, 2021     Egypt • Ismailia

Seniors   •   FS, GR

Arab Championship